Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương nhằm kiểm điểm, đánh giá việc triển khai cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế và BHXH, ngày 31-3.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến thời điểm 1-1-2015, việc thực hiện các giải pháp sửa đổi luật, nghị định, thông tư về thuế đã tác động giảm số giờ làm thủ tục nộp thuế là gần 370 giờ/năm. Trong đó, chỉ riêng việc sửa đổi 7 thông tư đã làm tổng số giờ nộp thuế giảm 201,5 giờ. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm 45,5 giờ nhằm đạt mục tiêu 171 giờ thủ tục về thuế trong năm 2015.

Để đạt được mục tiêu trên thì cơ quan thuế (bao gồm các thủ tục thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp) phải giảm được 415,5 giờ/năm, còn 121,5 giờ/năm. Ngoài ra, các thủ tục về BHXH phải giảm được 285,5 giờ/năm xuống còn 49,5 giờ/năm thông qua đơn giản thủ tục, hồ sơ, quy trình thực hiện thu, chi BHXH, BHYT để rút ngắn thời gian giao dịch với doanh nghiệp.

Làm thủ tục BHXH tại BHXH TP HCMẢnh: HOÀNG TRIỀU
Làm thủ tục BHXH tại BHXH TP HCMẢnh: HOÀNG TRIỀU

Bộ Tài chính cũng thừa nhận hiện nay có 24/70 quy trình quan trọng về đăng ký, kê khai, nộp, hoàn thuế; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại về thuế... của người nộp thuế chưa được sửa đổi. Nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp kết quả còn thấp: Đến ngày 25-3-2015 mới 40.490/488.000 doanh nghiệp tham gia thực hiện thuế điện tử, chiếm 8,3%. Bộ này cũng cho biết sẽ xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm hoàn thuế đúng chế độ và ít nhất 90% đúng thời gian quy định...

Để thực hiện mục tiêu trên, nhiều ý kiến cho rằng “giải pháp của các giải pháp” lúc này chính là áp dụng công nghệ thông tin. “Phấn đấu năm 2015 nộp thuế điện tử tăng từ 8,5% hiện nay lên 90%. BHXH thực hiện sớm giải pháp giao dịch điện tử. Tôi cho rằng giải pháp về công nghệ thông tin là hết sức quan trọng” - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nói.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ điều hành trọng tâm của Chính phủ, việc này sẽ góp phần rất quan trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, ngoài việc xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa hoặc loại bỏ các thủ tục không phù hợp, không cần thiết thì cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. “Công nghệ thông tin có vai trò rất quan trọng đối với tất cả những cải cách này. Phải coi đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm; thông tin, truyền thông và phát huy sự giám sát của Mặt trận tổ quốc các cấp, các hiệp hội doanh nghiệp và báo chí đối với công tác cải cách thủ tục hành chính nói chung, thủ tục thuế và BHXH nói riêng.

Bảo Trân - Thùy Dương