Các  sĩ quan hải quân ASEAN đã tham quan tàu Gerpard-3.9; tham quan hệ thống huấn luyện mô phỏng tàu tại Học viện Hải quân Việt Nam, tổ chức đêm lửa trại...

Nhiều năm qua, hải quân Việt Nam và các nước ASEAN có quan hệ giao lưu, hợp tác tốt: Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan thông qua quy chế tuần tra chung vào tháng 5-1998; Hải quân Hoàng gia Campuchia và Hải quân Việt Nam đã ký thỏa thuận tuần tra chung và lập kênh thông tin liên lạc từ tháng 9-2002; Hải quân Việt Nam  và Hải quân Singapore đã ký biên bản ghi nhớ MOU thiết lập nhóm công tác song phương để thực hiện kế hoạch hợp tác hằng năm;  Hải quân Việt Nam và Malaysia đã thống nhất văn bản tuần tra chung phối hợp trên biển vào năm 2010.

H.Ánh