Cụ thể, một số doanh nghiệp đã thu mua và trộn lẫn thanh long VietGAP với loại thường, sau đó xuất ra nước ngoài. Do chạy theo “mẫu mã”, nhiều doanh nghiệp còn yêu cầu nhà vườn phun thuốc kích thích trước khi thu mua để trái thanh long to, bóng, thậm chí không bảo đảm thời gian cách ly theo quy định. “Hiện nay, do sức mua thanh long quá lớn nên một số doanh nghiệp chỉ chạy theo số lượng mà không cần biết đến chất lượng” - ông Bùi Đăng Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, nêu thực trạng.

Ông Phạm Hữu Thủ, Trưởng Phòng NN-PTNT - Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, cho biết sắp tới sẽ tạm dừng việc mở rộng diện tích thanh long để tập trung đầu tư phát triển theo tiêu chuẩn VietGAP trên diện tích hiện có; gắn kết lợi ích giữa doanh nghiệp và nông dân thông qua các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm…

Q.Triều