Đi trên các tàu có 55 thuyền viên, trong đó 22 người mang quốc tịch Thái Lan, còn lại mang quốc tịch Campuchia. Hiện các tàu vi phạm này đang bị neo giữ ngoài khơi, chờ điều tra, xử lý. 

D.Nhân