Tôi rất vui vì Quốc hội (QH) và Thường vụ QH khóa XIII đã có nhiều cố gắng đưa ra bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân thời gian qua. Với ý thức về quyền và trách nhiệm của một công dân trong xây dựng và thi hành hiến pháp, tôi xin mạnh dạn đóng góp một số ý kiến để Ban Soạn thảo Hiến pháp nghiên cứu.

Trước hết, tôi muốn góp ý cho đoạn cuối của “Lời nói đầu”. Đoạn này chỉ có một câu: “Nhân dân Việt Nam, với truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, xây dựng và thi hành hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong câu này không hề nhắc đến nền độc lập của dân tộc mà biết bao người đã ngã xuống để giữ lấy. Tôi đề nghị thêm 2 chữ “độc lập” vào sau cụm từ “vì mục tiêu”. Như thế là phù hợp với những điều sau của dự thảo như điều 11 và 12. Cả hai điều này đều nói đến “độc lập” và đưa “độc lập” lên vị trí hàng đầu trong cách hành văn.

Ở điều 9 quy định về MTTQ Việt Nam, tôi đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu bổ sung một mục nữa với nội dung: “MTTQ Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hiệp thương giới thiệu người (đủ tiêu chuẩn theo quy định) ra ứng cử đại biểu HĐND, đại biểu QH để nhân dân bầu cử; đồng thời MTTQ có quyền giới thiệu thêm người ra ứng cử (đủ tiêu chuẩn theo quy định) là đại biểu HĐND, đại biểu QH để HĐND, đại biểu QH lựa chọn bầu các chức danh do HĐND, QH bầu trong các kỳ họp”.
 
Việc thêm mục này sẽ là cơ sở thể chế hóa tính dân chủ đại diện, thể chế hóa mặt trận tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân... Tôi cũng mong lần này Ban Soạn thảo Hiến pháp nghiên cứu để có cơ chế khi bầu cử các chức danh do HĐND, QH bầu có số dư, có sự lựa chọn, tạo động lực để người được tín nhiệm các chức danh có trách nhiệm cao trước nhân dân.

Góp ý cho toàn bộ dự thảo

Sáng 21-2, Ủy ban MTTQ TP đã tổ chức hội nghị quán triệt mục đích, yêu cầu và các nội dung lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho các ủy viên, cán bộ chuyên trách của mặt trận và các vị nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu các dân tộc, kiều bào đang sống ở TP, các vị trong các hội đồng tư vấn... Theo kế hoạch, ngày 26 và 28-2, Ủy ban MTTQ TP sẽ tổ chức 2 hội nghị lấy ý kiến cho dự thảo. Về phạm vi lấy ý kiến, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, cho biết là toàn bộ dự thảo, trong đó tập trung góp ý sâu vào các nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và những vấn đề mà cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý quan tâm.
 
T.Nhàn
LÊ VĂN HOÀNG (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM)