Theo đó, những cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong công tác thuộc các ngành quản lý, kinh tế - kỹ thuật, văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế... sẽ được ưu tiên tuyển chọn cử đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, thực tập sinh khoa học tại nước ngoài. Trong thời gian được cử đi học, ngoài tiền lương, những đối tượng này còn được cấp phát tiền sinh hoạt hàng tháng, tiền bảo hiểm, vé máy bay đi về... 

Y. Anh