Yêu cầu này đối với các chủ xe ôtô là doanh nghiệp tư nhân, các cá nhân, tổ chức thuộc diện đăng ký ôtô biển số màu trắng từng được quy định tại Quyết định 01 ra ngày 6/1/2004. Nay, sau gần 2 năm thực hiện, quy định này đã lộ rõ những bất cập và đòi hỏi tất yếu phải sửa đổi.
Quyết định 170, do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Đỗ Hoàng Ân ký, ghi rõ: ''Bãi bỏ quy định tại Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 6/1/2004 của UBND TP quy định việc xác nhận có nơi để xe, hợp đồng trông giữ xe để được đăng ký xe ôtô. Công an Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện và thông báo để cán bộ, nhân dân biết''.

Quy định sửa đổi này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Như vậy, từ ngày 18/11 tới, các chủ phương tiện có nhu cầu đăng ký ôtô riêng sẽ không còn phải ngậm ngùi chi những khoản tiền ''gửi xe mà không gửi'', hoặc xin những xác nhận ''có nơi đỗ mà không có'' như hoàn cảnh của rất nhiều người suốt gần 2 năm qua, tại Thủ đô Hà Nội.

Theo Vietnamnet