Số đảng viên bị kỷ luật năm 2009 ở Hà Nội đã giảm khá nhiều so với năm 2008. Năm ngoái, ủy ban kiểm tra các cấp của TP đã thi hành kỷ luật 913 đảng viên, trong đó có 77 người phải xử lý bằng pháp luật.

T.Dũng