Theo đó, 819 dịch vụ khám, chữa bệnh sẽ được điều chỉnh giá. Trong đó, điều chỉnh giá 5 dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, 9 dịch vụ ngày giường bệnh, 373 dịch vụ kỹ thuật, 333 phẫu thuật, thủ thuật… Quy định tạm thời giá cho 99 dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật mới. Mức tăng giá các dịch vụ bình quân khoảng 2 lần so với mức giá đang áp dụng tại các bệnh viện công của Hà Nội.

Về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thủ đô, HĐND thông qua mức trần như sau: trường mầm non và tiểu học, năm học 2013-2014 tối đa 2,9 triệu đồng/học sinh/tháng; năm học 2014-2015 tối đa 3,2 triệu đồng/học sinh/tháng; trường THCS và THPT năm học 2013-2014 tối đa 3 triệu đồng/học sinh/tháng; năm học 2014-2015 tối đa 3,4 triệu đồng/học sinh/tháng.

Ph.Nhung