Đây là lần đầu tiên các bộ trưởng trả lời chất vấn trực tiếp tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH.

Theo website Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ trả lời chất vấn về “vấn đề tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đối với cán bộ, công chức Nhà nước; giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền ở cơ sở”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ trả lời chất vấn về “việc bảo đảm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; vấn đề y đức trong ngành y tế”.
H.Thành