Trước đó, ông Hồng và ông Hận bị tố giác khai man lý lịch. Ông Hồng không có bằng Cao đẳng Cảnh sát nhưng khai trong hồ sơ cán bộ là có; ông Hận tuy đã có bằng đại học, thậm chí vừa lấy bằng thạc sĩ nhưng không có bằng cấp II và cấp III.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thành lập tổ công tác điều tra, xác minh và kết luận chính thức: ông Trần Văn Hồng tuy có theo học tại Trường cao đẳng Cảnh sát nhưng đây là hệ 9 tháng nên không được coi là bằng cao đẳng; ông Phạm Văn Hận không có bằng cấp II nên mượn bằng của anh trai là Phạm Văn Hiền để học và thi tốt nghiệp cấp III.

Theo Thanh Niên