Theo đó, trong số 15 quyết định kỷ luật,  có 2 quyết định kỷ luật bằng hình thức "cách chức" đối với ông Nguyễn Văn Cư (nguyên Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Phong từ năm 1999-2004) và ông Đồng Xuân Nhạ (nguyên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã từ năm 1999 - 2011). Hai ông Cư và Nhạ đã vi phạm Quy định 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị khoá X về "những điều đảng viên không được làm"; vi phạm tư cách người đảng viên; vi phạm Luật đất đai năm 2003 về "Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất"; vi phạm Điều 6, Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998, Điều 8, Luật cán bộ.

4 quyết định "khai trừ" gồm: ông Bùi Đức Dụng (nguyên Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND), ông Đỗ Thế Nhạn (nguyên Chủ tịch UBMTTQVN xã, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã), ông Vũ Văn Nhiệm (nguyên kế toán ngân sách xã), ông Đoàn Quang Hưởng (nguyên công chức địa chính-xây dựng xã).


Một số diện tích đất ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng  bị giao trái luật

Theo TTXVN, Phó Bí thư Huyện uỷ Kiến Thụy Bùi Đức Thảo kết luận  Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Phong đã không thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình; buông lỏng công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, dẫn đến vi phạm của một số tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên ở địa phương diễn ra trong thời gian dài.

Điển hình như HĐND xã nhiệm kỳ 1999-2004 đã ban hành một số Nghị quyết về việc cấp đất ở và định hướng thu, chi tiền cấp đất không đúng quy định; UBND xã đã giao 90 lô đất trái thẩm quyền và thu, chi không qua kho bạc nhà nước số tiền hơn 1 tỷ đồng từ việc giao đất; không thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục, thu nghĩa vụ tài chính từ năm 1996 đến nay trong việc cho thuê và giao 1.137m2 đất chợ Tân Phong cho 22 hộ sử dụng vào mục đích kinh doanh...

Ngoài ra,  Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Phong đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, pháp luật của Nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, để lại hậu quả nghiêm trọng.
B.T.Q