Chuẩn Đô đốc Dato Seri Pahlawan Haji Abdul Halim bin Haji Mohd Hanifa đã thông báo với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh về kết quả làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam. Theo đó, hai bên đã đưa ra nhiều chương trình hợp tác như thúc đẩy việc thiết lập đường dây nóng để giải quyết kịp thời những vấn đề trên biển, Hải quân Brunei sẽ cử tàu sang giao lưu với Hải quân Việt Nam...
 
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh (phải) tiếp Chuẩn Đô đốc Dato Seri
Pahlawan Haji Abdul Halim bin Haji Mohd Hanifa. Ảnh: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa quân đội và hải quân hai nước trong thời gian qua, cho rằng quan hệ về quốc phòng phát triển đã tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác. “Thời gian tới, quân đội và hải quân hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp; phối hợp huấn luyện tìm kiếm cứu nạn, chống khủng bố và cướp biển...” - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh.

T.Bình