. Về pháp lý, dự án đầu tư, cải tạo, xây dựng đường giao thông tại VQG Cát Tiên đã được bộ ra quyết định phê duyệt đầu tư vào tháng 10-2013. Dự án nằm trong quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2014.  Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, vào năm 2012, cũng có văn bản đồng thuận rằng tuyến đường phù hợp với giao thông của tỉnh.

Vườn Quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Tăng A Pẩu

Bộ NN-PTNT lý giải việc xây dựng tuyến đường sẽ hỗ trợ công tác quản lý và bảo vệ có hiệu quả hơn đối với 10.000 ha rừng ở phía Đông VQG Cát Tiên - đây là khu vực còn giàu tài nguyên gỗ quý, tình hình xâm hại rừng ở khu vực này còn phức tạp. Đặc biệt là hạn chế nguy hiểm cho lực lượng bảo vệ rừng trong mùa mưa lũ nếu phải đi tuần tra bằng thuyền gỗ trên sông Đồng Nai. Bộ cũng khẳng định việc xây dựng tuyến đường không ảnh hưởng đến việc xây dựng hồ sơ di sản thiên nhiên của VQG Cát Tiên vì hồ sơ chỉ tập trung vào lõi di sản là khu Bàu Sấu - cách tuyến đường 14 km. Tổng diện tích chiếm dụng của con đường là 5,6 ha, do vậy không ảnh hưởng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, không tạo sự chia cắt sinh cảnh sống của các loài hoang dã trong vườn.

Trước kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ NN-PTNT chỉ đạo VQG Cát Tiên báo cáo và cung cấp đầy đủ hồ sơ có liên quan đến việc đầu tư dự án để tỉnh Đồng Nai biết và chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng giám sát trong quá trình thực hiện thi công tuyến đường.

Thu Sương