Theo TTXVN, đây là những trang thiết bị y tế được viện trợ không hoàn lại theo cam kết của Chính phủ Hàn Quốc trong dịp tổng thống Hàn Quốc và phu nhân sang dự Hội nghị Cấp cao ASEM 5 tại Việt Nam vào tháng 10-2004. Tổng số có 22 trang thiết bị với tổng trị giá 350.000 USD, trong đó có nhiều thiết bị chuyên về tim mạch hiện đại của Hàn Quốc và một số nước công nghiệp phát triển sản xuất. Thay mặt Chính phủ Hàn Quốc, ông Moon Kyung Tae, Thứ Trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, trao tượng trưng số thiết bị y tế trên cho Bệnh viện Tim Hà Nội.

N.M.T