Ngoài làm chủ của khoảng 63 dây hụi, bà Nguyệt còn huy động vốn của nhiều người với lời hứa trả lãi cao. Hàng trăm CN đã dùng tiền lương, thậm chí vay mượn để cho bà Nguyệt vay. Khi đến kỳ hạn lĩnh hụi, bà Nguyệt tuyên bố không còn khả năng chi trả. 

T. Tiến