Nhân viên tín dụng Quỹ trợ vốn CEP thăm hỏi gia đình thành viên nghèo
Nhân viên tín dụng Quỹ trợ vốn CEP thăm hỏi gia đình thành viên nghèo

 Theo đó, hộ nghèo có mức thu nhập bình quân 16 triệu đồng/người/năm trở xuống, hộ cận nghèo có mức thu nhập bình quân 16-21 triệu đồng/người/năm, không phân biệt nội thành và ngoại thành. Hộ nghèo được hỗ trợ 100% chi phí mua bảo hiểm y tế (BHYT). Đối với hộ cận nghèo, ngân sách TP hỗ trợ 70% và người cận nghèo đóng góp 30% chi phí mua BHYT. TP cũng sẽ hỗ trợ 50% chi phí mua bảo hiểm y tế cho thành viên hộ nghèo và hộ cận nghèo vừa vượt chuẩn cận nghèo (có thu nhập trên 21 triệu đồng/người/năm) đang chạy thận nhân tạo. Hỗ trợ 15% đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh cho thành viên hộ nghèo và thành viên hộ cận nghèo, hộ nghèo - hộ cận nghèo vừa vượt chuẩn cận nghèo đang chạy thận nhân tạo.

Bên cạnh đó, TP sẽ miễn 100% học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc hộ nghèo (kể cả học phí buổi 2); hỗ trợ 100% học phí cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Đối với hộ cận nghèo: hỗ trợ 50% học phí cho học sinh các cấp học phổ thông (kể cả học phí học buổi 2). Hiện tổng số hộ nghèo của TP đầu năm 2014 khoảng 130.000 hộ, cận nghèo khoảng 50.000 hộ. 

Tin -ảnh: K.Chi