Chương trình nhằm hỗ trợ một phần chi phí điều trị bệnh cho những đoàn viên CĐ và CNVC-LĐ đang mắc bệnh hiểm nghèo, giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Tiêu chuẩn xét chọn hỗ trợ là đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp ở TPHCM đang mắc những căn bệnh hiểm nghèo đòi hỏi chi phí điều trị cao nhưng hoàn cảnh quá khó khăn.


Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM đề nghị các cấp CĐ nhanh chóng rà soát, chọn lựa người đúng tiêu chuẩn để LĐLĐ TP hỗ trợ kịp thời. CĐ cơ sở lập danh sách gởi về CĐ cấp trên để xét chọn. LĐLĐ quận, huyện, ngành, sở, CĐ các KCX- KCN TP và cấp trên tương đương chọn lựa, lập danh sách báo cáo về Ban Thi đua Chính sách LĐLĐ TPHCM trước ngày 20-4.

L. Thủy