Vì thế, nhằm hỗ trợ lực lượng thu gom rác dân lập, Sở Tài nguyên - Môi trường đề xuất thành lập quỹ ước tính khoảng 18 - 27 tỉ đồng, thông qua quỹ tái chế của TP để hỗ trợ lực lượng thu gom rác dân lập trang bị xe đạt tiêu chuẩn, các dụng cụ lao động và bảo hộ lao động an toàn.

Dự báo đến năm 2020, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn TP sẽ lên đến 11.000 - 14.000 tấn/ngày (khối lượng hiện nay khoảng 6.000 tấn/ngày).

M.Khanh