Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương xử lý cụ thể theo quy định; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp nhu cầu kinh phí chống hạn của các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Trị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Khô hạn ở Quảng Trị làm hoa màu bị ảnh hưởng nghiêm trọng 
Ảnh: Quang Tám
Khô hạn ở Quảng Trị làm hoa màu bị ảnh hưởng nghiêm trọng Ảnh: Quang Tám

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách chung để hỗ trợ chuyển đổi cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, kế hoạch sản xuất lúa hè thu 2015 của tỉnh dự tính chỉ đạt 18.500 ha, bằng 83% diện tích gieo cấy bình quân các mùa trước. Tuy nhiên, hiện đã có hơn 10.000 ha lúa và 4.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khô hạn. Trước mắt, Quảng Trị đã hỗ trợ 3 tỉ đồng để nông dân mua giống chuyển đổi 2.500 ha đất trồng lúa sang trồng đậu xanh, bắp... song hầu như chưa thực hiện được vì đất không bảo đảm độ ẩm.

Ngoài ra, tình trạng thiếu nước sinh hoạt diễn ra ngày một căng thẳng, gây đảo lộn cuộc sống đối với người dân các huyện miền núi.

B.Phượng