Đại hội đã công bố danh sách tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII gồm 53 ủy viên chính thức, 25 ủy viên dự khuyết. Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp tục được tín nhiệm suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM.

Ngay khi kết thúc đại hội, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM đã ra mắt và báo cáo kết quả với Thành ủy TPHCM. Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, mong muốn và tin tưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM nhiệm kỳ VIII tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo toàn thể tăng ni, phật tử TP thực hiện thắng lợi các chương trình, nhiệm vụ mà đại hội đề ra; cùng với các cấp chính quyền TP tiếp tục chăm lo, nâng cao chất lượng sống cho đồng bào các giới, nhất là đồng bào nghèo...
Ph.Anh