Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; bảo đảm cho các tôn giáo hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật; coi nhiệm vụ đặt ra đối với công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, công tác vận động quần chúng trong đồng bào có đạo là hết sức quan trọng.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đảng, Nhà nước đã đề ra các chủ trương, chính sách hết sức đúng đắn về tôn giáo và những chủ trương, chính sách đúng đắn này đã đem lại những kết quả tốt đẹp, hoạt động tôn giáo ngày càng phát triển tích cực, ổn định; đồng bào có đạo ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bản thân từng tôn giáo cũng hoạt động thuận lợi hơn…
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Quyết liệt hơn trong khắc phục hậu quả bom mìn 

*Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012 và phương hướng công tác năm 2013. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh năm 2013 cần triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa công tác khắc phục hậu quả bom mìn. 

Ng.Tống