Không ít trường hợp vi phạm nhiều lỗi cùng lúc như chở 3, không đội nón bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu. Dưới đây là một số hình ảnh do PV Báo NLĐ Online ghi nhận được.

Đăng Lê