Theo các hộ dân nuôi cá bè ở xã La Ngà, khoảng 5 giờ cùng ngày, cá nuôi ở đây đồng loạt chết trên một đoạn sông dài khoảng 2 km. Theo thống kê của Hội Nông dân xã La Ngà, có khoảng 10 bè có cá bị chết, thiệt hại hơn 700 triệu đồng.

Đến nay, đã hơn 2 lần xảy ra tình trạng cá chết đồng loạt trên sông La Ngà. Tuy nhiên, cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân. Trong khi đó, các hộ nuôi cá nghi ngờ nước sông La Ngà bị ô nhiễm do nước thải của các doanh nghiệp ở khu vực này. 

T. Ly