Trong đó, có nhiều bản đồ do các nước phương Tây vẽ về lãnh thổ Trung Quốc từ thế kỷ XVIII, XIX đều không có sự xuất hiện của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; 4 tập Atlas Trung Quốc địa đồ và Trung Quốc bưu chính dư đồ do Trung Quốc phát hành vào các năm 1908, 1919 và 1933 chứng minh biên giới cực Nam của Trung Quốc chỉ giới hạn đến quần đảo Hải Nam, không có Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhiều người đã dừng rất lâu trước bản đồ khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm cũng trưng bày các châu bản triều Nguyễn, thư tịch, bản đồ, ghi chép cổ của Việt Nam thể hiện chủ quyền và sự quản lý của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; hình ảnh hải quân Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo

Tin-ảnh: Q.Nhật