Khi nào nên cho đặt tiền để được tại ngoại? Cách nào để buộc bị can, bị cáo khi tại ngoại tuân thủ những quy định đã đặt ra?...

Infographic: Ai được nộp tiền tại ngoại? - Ảnh 1.

Infographic: Ai được nộp tiền tại ngoại? - Ảnh 2.

Infographic: Lê Duy; Dữ liệu: T.Bình- M.Anh