Riêng kết luận của Thanh tra TP cho rằng,  HĐĐB quận Thủ Đức đã đền bù đất thuộc hành lang bảo vệ cầu, lưới điện (gọi tắt là đất A2) là không đúng, Thường trực UBND TP đã tiến hành kiểm tra và xác nhận việc đền bù là đúng vì trong các hồ sơ, giấy tờ liên quan đều thể hiện đất A2 nằm trong ranh thu hồi và giao đất. Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Hải đã chỉ đạo Hội đồng Thẩm định giá TP phải xác định cụ thể số tiền thất thoát, đồng thời giao cho UBND quận Thủ Đức thu hồi số tiền này trong vòng 1 tháng. Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu UBND quận Thủ Đức phải tổ chức kiểm điểm, xử lý các cán bộ liên quan.

V.Lê