Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP đã đạt được một số kết quả như: hoàn thành 6 công trình Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP HCM nhiệm kỳ 2011-2016 đã đề ra; 959 trường hợp bạo lực gia đình được các cấp hội can thiệp; 4.242 trường hợp bạo lực được hội tư vấn, hòa giải…

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng tặng hoa cho các đại biểu
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng tặng hoa cho các đại biểu

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đề nghị đại hội cần nghiên cứu, triển khai những vấn đề thật sự thiết thực, cụ thể gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng gia đình hiện đại và đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Xây dựng gia đình, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.

Tin-ảnh: T.Hoàng