Cuối thu năm 1406, giặc Minh đưa 80 vạn quân chia làm 2 mũi vượt qua biên giới phía Bắc vào xâm lược nước ta, lập nên chế độ cai trị ngoại bang tàn bạo, hà khắc. Với tinh thần yêu nước, Lê Lợi đã dựng cờ khởi nghĩa, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chống quân xâm lược, bảo vệ giang sơn. Trải qua 10 năm chiến đấu gian khổ, khởi nghĩa Lam Sơn đã phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trên quy mô toàn quốc và giành thắng lợi hoàn toàn vào cuối năm 1427. Sau khi đất nước thanh bình, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là “Thuận Thiên thừa vận, Duệ Vân Anh Vũ đại vương”, khôi phục quốc hiệu Đại Việt, đóng đô ở Đông Đô (Hà Nội), đánh dấu một thời kỳ xây dựng đất nước thái bình, thịnh trị.

Một tiết mục trong phần khai mạc Lễ hội Lam Kinh 2016 Ảnh: Thanh Tuấn
Một tiết mục trong phần khai mạc Lễ hội Lam Kinh 2016 Ảnh: Thanh Tuấn

Lễ hội Lam Kinh diễn ra đến hết ngày 23-9, gồm hai phần. Phần lễ tái hiện lễ rước kiệu vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc Vương Lê Lai. Phần hội với chủ đề “Phát huy hào khí Lam Sơn - Phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở nên tỉnh kiểu mẫu” với mục đích tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người xứ Thanh.

T.Minh - B.T.C