Văn phòng Thừa phát lại quận 5 hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhân và là 1 trong 5 văn phòng đầu tiên của VN được thực hiện thí điểm thừa phát lại, với các chức năng: Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự; lập vi bằng (văn bản xác nhận để làm chứng, chứng minh, chứng cứ theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức; xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự; trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu của đương sự.

T.Bình