Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều được xây dựng trên diện tích 6,6 ha, có 300 giường bệnh, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh ung thư, thực hiện chức năng là bệnh viện chuyên khoa ung thư ở tuyến Trung ương hiện đại ngang tầm khu vực. Dự án có quy mô 1.000 giường bệnh và được thực hiện làm 2 giai đoạn, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, phấn đấu hoàn thành vào năm 2013.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh  tình trạng quá tải ở các bệnh viện Trung ương đang là điều lo lắng, trăn trở, bức xúc của Chính phủ, ngành y tế và của nhân dân cả nước. Việc giải quyết tình trạng quá tải của các bệnh viện nói chung và Bệnh viện K nói riêng luôn được Chính phủ, Bộ Y tế đặc biệt quan tâm.

Theo TTXVN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu cùng với việc chỉ đạo hoàn thành giai đoạn II của dự án, Bộ Y tế phải tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực khám và điều trị ung thư ở các bệnh viện, nhất là tuyến Trung ương và tuyến tỉnh; khẩn trương hoàn chỉnh và trình Chính phủ đề án giảm quá tải bệnh viện...
B.T.D