Thiếu tướng Vũ Quang Đạo, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, cho biết trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Xuân Lộc có vị trí quan trọng, chiến lược, nối liền chiến trường Tây Nguyên, Nam Trung Bộ với các căn cứ kháng chiến của miền Đông Nam Bộ. Hội thảo lần này nhằm khẳng định và làm sáng tỏ vai trò lịch sử của Trung ương Cục miền Nam, Quân ủy và Bộ Tư lệnh miền Nam trong chỉ đạo chiến lược, chiến dịch tiến công Xuân Lộc.

Ph.Anh