Khẳng định ý chí nhân dân và chủ quyền quốc gia

Tin mới

11/01/2013 22:37

HĐND TPHCM sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề vào đầu tháng 3-2013 để thảo luận, góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 với sự tham gia của các nhà khoa học và cử tri

Tại hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp (SĐHP) 1992 tổ chức ngày 11-1, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo SĐHP 1992 tại TPHCM, khẳng định: “Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo SĐHP là việc có tính chất hệ trọng, do đó cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tập trung cao nhất trí tuệ của toàn dân”.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý SĐHP, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: Về chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (BCH Trung ương khóa XI) tháng 7-2011 khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước xác định những quan hệ trọng yếu nhất, có tính nền tảng của chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước; là nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội và chủ quyền quốc gia. Hội nghị Trung ương 5 (BCH Trung ương khóa XI) tháng 5-2012 tiếp tục chỉ rõ quan điểm và yêu cầu về SĐHP.
 
Đó là tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn những nội dung cơ bản có tính bản chất của chế độ ta đã được quy định trong Hiến pháp 1992 về phát huy dân chủ XHCN, quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thể chế hóa kịp thời những quan điểm, chủ trương lớn được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện khác của Đảng; hoàn thiện kỹ thuật lập hiến, bảo đảm để Hiến pháp thực sự là đạo luật cơ bản, có tính ổn định, lâu dài.

Ngày 23-11-2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 38 tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo SĐHP 1992. Ngày 28-12-2012, Bộ Chính trị có Chỉ thị số 22 – CT/TW và Ủy ban Dự thảo SĐHP năm 1992 có Kế hoạch số 216 triển khai công việc hệ trọng này. Ngày 5-1-2013, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có Chỉ thị số 08-CT/TU về quán triệt và triển khai Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị, ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo SĐHP 1992 tại TPHCM (gọi chung là Ban Chỉ đạo TP).

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo TP đã triển khai các công việc cụ thể của Ban Chỉ đạo TP, Thường trực HĐND, UBND TPHCM, Ủy ban MTTQ TPHCM và các cơ quan, ban, ngành liên quan. Theo đó, HĐND TPHCM sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề vào đầu tháng 3-2013 để thảo luận, góp ý dự thảo SĐHP; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo SĐHP với sự tham gia của đại diện UBND TP và các sở, ngành, quận, huyện, các chuyên gia, nhà khoa học cùng một số cử tri. Các đơn vị, địa phương phải gửi báo cáo tổng hợp ý kiến về UBND TP để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo TP lần 1 trước ngày 10-3 và lần 2 chậm nhất là ngày 25-3. 

Hội nghị cũng đã nghe PGS-TS Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, trình bày về những nội dung cơ bản của dự thảo SĐHP 1992, nhất là những điểm mới của dự thảo so với Hiến pháp 1992.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức góp ý qua cơ quan, tổ chức mà mình là thành viên hoặc gửi ý kiến trực tiếp bằng văn bản đến Ủy ban Dự thảo SĐHP (số 37 Hùng Vương, quận Ba Đình - Hà Nội), đồng thời gửi thư điện tử đến hộp thư: ubdtsdhp@qh.gov.vn hoặc gửi đến Thường trực HĐND TPHCM (số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 và hộp thư điện tử hdnd@tphcm.gov.vn).

BÙI PHAN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI