QL 27B có tổng chiều dài 53 km, trong đó đoạn qua địa phận Cam Ranh dài 13 km, nối QL 1A từ xã Cam Thịnh Ðông đi qua xã Cam Thịnh Tây đến giáp giới tỉnh Ninh Thuận, làn đường rộng 6 m, lề đường mỗi bên rộng 1,5 m.

 

H. Phúc