Yến giả giá bán lại rất rẻ, chỉ có 250.000 - 300.000 đồng/100 g trong khi giá yến thật ở dạng tổ bán trên thị trường hiện nay là 3 triệu đồng/100 g.

Trước tình hình như vậy Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu phân tích và khẳng định: Đây là yến sào giả hoàn toàn được làm bằng một loại bột.

Tin-ảnh: H.Phúc