Đây là bảo tàng ngoài trời đầu tiên ở VN, giới thiệu hai trong số chín lò gốm cổ với phong cách thuần Việt, có niên đại từ cuối thế kỷ 9 đến thế kỷ 10 vừa được khai quật tại địa điểm này từ tháng 12-1999 đến tháng 4-2000. Ngoài ra, Bảo tàng Lò gốm cổ Đương Xá còn trưng bày hàng vạn mảnh hiện vật đồ gồm, đồ sành, đồ gốm men là các đồ dùng sinh hoạt của người Đương Xá xưa.

 

L.Thanh