. Công trình được xây dựng trên nền căn cứ cũ tại đỉnh đồi Bằng Lăng, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với diện tích hơn 170 ha, kinh phí hơn 6,5 tỉ đồng, trong đó có 1,7 tỉ đồng làm đường vào khu di tích. Giai đoạn I đã hoàn thành 2 hạng mục chính là đài tưởng niệm cao 15 m, có khắc 10 nhiệm vụ đã được đề ra tại hội nghị lần thứ nhất Trung ương Cục Miền Nam (ngày 10-10-1961) và nhà tưởng niệm trưng bày một số hình ảnh ghi lại hoạt động của Trung ương Cục.

Trung ương Cục Miền Nam chỉ đứng chân tại chiến khu D trong 2 năm 1961, 1962, đây là căn cứ chính thức đầu tiên được xây dựng cho cơ quan lãnh đạo cách mạng ở miền Nam sau phong trào Đồng Khởi. Tại đây, Trung ương Cục Miền Nam đã đề ra nhiều chủ trương lớn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốâc lần thứ III, đưa cách mạng miền Nam phát triển lên giai đoạn mới. Nơi đây cũng là địa điểm đón tiếp các đoàn cán bộ chi viện của hậu phương miền Bắc làm nòng cốt xây dựng các đơn vị chủ lực tập trung của miền Nam; là nơi đào tạo, huấn luyện cán bộ chính trị, vũ trang cho phong trào cách mạng...

N.Dương