Khen thưởng dồn cho chức sắc (?!): Sẽ hướng đến người lao động

Tin mới

19/10/2012 02:44

Theo Bộ Nội vụ, một trong những hạn chế của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003 là việc không bảo đảm quan hệ bình đẳng trong khen thưởng giữa các đối tượng, dễ dẫn đến việc khen thưởng dồn cho chức sắc.

Theo ông Kiều Sơn, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp - Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ), ngay khi danh sách 60 cá nhân được đề cử cho danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc có ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đã có không ít thắc mắc và không đồng tình.
 
Ông Kiều Sơn cho biết, theo quy định hiện hành, những người được đề cử danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc phải có 2 lần liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương (3 năm trao một lần, tương đương 6 năm là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở). Việc Ngân hàng Nhà nước đề cử ông Nguyễn Văn Bình là do từ thành tích của ông khi chưa giữ chức thống đốc.

“Do đạt các tiêu chí theo quy định trong giai đoạn 2005-2011 nên không có vấn đề gì khi trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2012 cho ông Bình” - ông Sơn phân tích. Tuy nhiên, ông Sơn cho biết sau khi gút lại danh sách và gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lúc đó mới rõ ông Bình có đạt danh hiệu này hay không.

 Theo Bộ Nội vụ, Luật Thi đua - Khen thưởng hiện hành với 25 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (42 cấp độ khen) đã tạo cơ chế để các cấp đẩy dồn các hình thức khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, điều kiện, tiêu chí đối với các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng cộng dồn thành tích trong khen thưởng theo tuần tự (có cấp thấp mới được xét cấp cao) nên đã không khuyến khích được những tập thể, cá nhân sáng tạo, có thành tích đột xuất trong thi đua lao động sản xuất, công tác, nhất là những người lao động trực tiếp.

Theo ông Kiều Sơn, sắp tới, dự thảo Luật Thi đua - Khen thưởng sửa đổi sẽ cố gắng vinh danh nhiều người trực tiếp lao động, sản xuất; bớt trao cho cán bộ lãnh đạo. “Bản thân người lao động trực tiếp đôi khi cũng không quan tâm tới các danh hiệu hoặc họ không đăng ký thi đua liên tục nên không đủ tiêu chuẩn. Tới đây, các quy định sẽ phải thay đổi, tránh rườm rà và để lọt những người đáng ra phải được khen thưởng để động viên họ” - ông Sơn nói.

Các tiêu chí đề cử cũng được thay đổi theo hướng không so sánh nông dân, công nhân với cán bộ, lãnh đạo như hiện nay. “Nông dân sẽ so sánh tiêu chí với nông dân, lãnh đạo với lãnh đạo, chuyên viên với chuyên viên để các đối tượng, thành phần có điều kiện được khen thưởng như nhau nếu thực sự xuất sắc” - ông Sơn nhấn mạnh.

Thế Kha
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI