Đây là công trình trọng điểm quốc gia, đa mục tiêu vừa cung cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt vừa để xây dựng nhà máy thủy điện. Công trình được xây dựng trên sông Ngàn Trươi, có dung tích 775 triệu m3 nước, tưới cho 32.585 ha đất canh tác nông nghiệp, nuôi trồng 5.991 ha thủy sản, kết hợp phát điện với công suất 15 MW, cung cấp nước phục vụ việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê và các khu công nghiệp, giảm lũ và cải tạo môi trường sinh thái vùng hạ du. Có 8/12 huyện, thị xã của Hà Tĩnh được hưởng lợi từ công trình này.

Tổng mức vốn đầu tư cho công trình gần 6.000 tỉ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch 2006-2010. Công trình dự kiến thi công trong 5 năm. Trong vùng dự án có hơn 1.000 hộ gia đình với hơn 6.000 người phải di dời đến nơi tái định cư.

Kh.Trình - B.T.C