Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ các đại biểu tại buổi kỷ niệm 120 năm ngày sinh của ông Võ Văn Tần. Ảnh: TTXVN
Ông Võ Văn Tần quê ở làng Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc huyện Đức Hòa - Long An). Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống yêu nước, ông sớm đến với cách mạng rồi trở thành Bí thư Chi bộ làng Đức Hòa vào ngày 6-3-1930 - Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn. Tháng 5-1930, ông làm Bí thư Quận ủy Đức Hòa. Sau cuộc biểu tình ngày 4-6-1930 tại Đức Hòa, ông bị thực dân Pháp kết án tử hình vắng mặt vì cho rằng ông là người trực tiếp tổ chức cuộc đấu tranh này. Sau khi trở thành Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ (1937), ông đã mở rộng tầm hoạt động đến các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Ông bị thực dân Pháp bắt vào ngày 21-4-1940 và bị xử bắn tại Hóc Môn vào ngày 28-8-1941.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ trách nhiệm của chúng ta hôm nay là làm sao khơi dậy và phát huy truyền thống ấy để tinh thần cách mạng của ông Võ Văn Tần nói riêng, các thế hệ chiến sĩ cộng sản nói chung trở thành nền tảng và động lực để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau học tập và noi theo.

H.Minh