Việc đưa vào vận hành hệ thống xử lý nhiệt là để tiến đến xử lý 45.000 m3 đất và bùn ô nhiễm dioxin đã được đào xúc và đặt trong một kết cấu bể chứa tại sân bay này. Theo đó, đất và bùn sẽ được nung nóng tới nhiệt độ tối thiểu là 335 độ C (570 độ F). Khi đó, khoảng 95% dioxin bị phân hủy,  lượng dioxin không phân hủy đều được thu gom dưới dạng lỏng hoặc hơi và được xử lý trước khi đưa trở lại môi trường.

Nhấn nút vận hành hệ thống xử lý nhiệt dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng
Nhấn nút vận hành hệ thống xử lý nhiệt dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

Ước tính có khoảng 73.000 m3 đất và bùn nhiễm dioxin tại sân bay này sẽ được xử lý sạch và dự kiến dự án hoàn thành vào cuối năm 2016.

Chiều cùng ngày, phái đoàn của Mỹ tham dự lễ khởi động đã thăm và tặng quà cho những người khuyết tật ở TP Đà Nẵng.

Tin-ảnh: H.Dũng