Tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt, được đưa vào sử dụng từ năm 1931, có chiều dài 84 km với khổ đường 1 m. Trong chiến tranh, tuyến đường sắt này đã ngưng hoạt động từ năm 1968. Dự kiến việc khôi phục tuyến đường này sẽ được tiến hành trong 9 năm (2007-2015).

B.T.D