Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã khẳng định như trên tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2012 vào chiều 6-3.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc thời gian giao đất nông nghiệp theo Luật Đất đai năm 1993 sắp hết hạn vào năm 2013 (thời hạn 20 năm), Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nói: “Việc sửa Luật Đất đai vẫn đang được ngành chức năng tiến hành xây dựng nhưng tôi khẳng định chắc chắn không có chuyện thu hồi lại toàn bộ đất nông nghiệp đã giao cho người dân rồi đem chia lại. Nhân dân hãy yên tâm, đừng lo lắng dù hết thời hạn vào năm 2013 thì vẫn tiếp tục sử dụng bình thường. Chúng ta cần thông tin rộng rãi để người dân hiểu chủ trương này”.

Theo ông Vũ Đức Đam, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) và các địa phương hướng dẫn chính quyền các cấp thực hiện việc này. Bộ TN-MT có trách nhiệm tham mưu và Chính phủ sẽ thảo luận về vấn đề thời gian giao đất nông nghiệp theo Luật Đất đai năm 1993 sắp hết vào năm 2013.
Tinh thần chung là hết thời hạn giao đất theo luật, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất, không có hành vi vi phạm pháp luật đất đai và đất đó có quy hoạch phù hợp (với mục đích sản xuất đất nông nghiệp) thì người dân tiếp tục được sử dụng bình thường.
Đáng chú ý, theo ông Đam, vừa qua có tâm lý sắp đến thời hạn 2013, một số ngân hàng chưa hiểu đúng nên có gây khó khăn trong việc vay vốn của người sử dụng đất. Tới đây, Chính phủ sẽ chỉ đạo các ngân hàng nắm rõ việc này để không gây ra xáo trộn.
Luật Đất đai năm 2003 đến nay đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết, không phù hợp với tình hình thực tế và do vậy phải sửa đổi.
Ông Vũ Đức Đam cho biết Chính phủ đã giao cho Bộ TN-MT tổng kết việc thi hành Luật Đất đai và Trung ương sẽ bàn về vấn đề này. Đất đai là vấn đề hết sức quan trọng đối với người dân Việt Nam, cũng như sự phát triển của đất nước.
Do vậy, việc tổng kết sẽ làm rõ những vấn đề còn hạn chế, chưa tạo động lực phát triển của Luật Đất đai hiện hành và đặt ra mục tiêu sử dụng nguồn lực đất đai hiệu quả hơn nữa.
Ông Đam dẫn việc sửa đổi Luật Đất đai năm 1993 để ban hành Luật Đất đai năm 2003 đã kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm tới 50 năm.
“Tuy nhiên, lần sửa đổi này tinh thần là tạo sự ổn định, kéo dài hơn nữa việc giao đất cho người dân” - ông Đam khẳng định.
Thế Dũng