Chính phủ đã nghe báo cáo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư kinh doanh, quy hoạch. Phát biểu về vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu tạo ra sự thông thoáng trong thương mại. Theo đó, chỉ trừ sản phẩm nào mà Quốc hội, Chính phủ có ý kiến chính thức về điều kiện kinh doanh, còn lại không được đặt ra những điều kiện kinh doanh để ràng buộc sự phát triển của thương mại và đầu tư. Thủ tướng chỉ đạo việc xây dựng thể chế trong lĩnh vực này phải bám vào Nghị quyết 19 để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam. Cái gì liên quan đến đất đai, sản xuất, kinh doanh mà ràng buộc thì cần sửa để tạo điều kiện, gỡ vướng cho sản xuất.

Về dự thảo Luật Quy hoạch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần là không được chủ quan, duy ý chí; tránh để tình trạng quá nhiều quy hoạch chồng chéo, dẫn đến lãng phí và không hiệu quả.

Về Luật Đầu tư công, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ liên quan rà lại một số nội dung, báo cáo Chính phủ trước ngày 30-7 về những vướng mắc để trình Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét chỉnh sửa.

Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã nghe, thảo luận về dự thảo Luật Bí mật nhà nước; dự thảo Luật Quốc phòng sửa đổi; dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Lý lịch tư pháp; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá….


Theo TTXVN