Theo chỉ thị, Bộ VHTT có trách nhiệm phối hợp với Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương, Hội Nhà báo VN và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của Bộ Chính trị, tập trung vào các nhiệm vụ: rà soát, điều chỉnh hợp lý quy hoạch hệ thống báo chí in và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống các đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử; xác định tính hợp pháp của các loại hình báo chí; kiên quyết đình chỉ các cơ quan báo chí không chấp hành đúng pháp luật; tổng kết việc thi hành Luật Báo chí để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp; thường xuyên kiểm tra, uốn nắn kịp thời và xử lý đúng đắn các sai phạm của báo chí; kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước...

B.T.Q