Về kết quả kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai, từ đầu năm 2003 đến nay, TP đã lập 26 đoàn thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất. Kết quả, đã kiểm điểm xử lý 90 cá nhân, 15 tập thể. Sai phạm chủ yếu là do sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển nhượng đất trái phép, lấn chiếm đất công, sông rạch... Tại hội nghị, ông Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy Sở GTCC TP, đề nghị Thành ủy có kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình họp của UBND TP vì số cuộc họp dày đến mức Sở GTCC có 5 phó giám đốc nhưng vẫn không thể đi họp đủ các cuộc họp của UBND TP. Đến nỗi vừa rồi Thường vụ Đảng ủy phải họp bất thường đề nghị bổ sung phó giám đốc để có người đi họp! Như vậy, lấy đâu ra thời gian để đi cơ sở, làm công tác chuyên môn.
Trong năm 2008, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm về nguyên tắc tổ chức của Đảng, quy chế làm việc và công tác cán bộ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Ông Lê Hồng Liêm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lưu ý ủy ban kiểm tra các cấp: Khi xử lý kỷ luật, không được để tình trạng “nhẹ trên, nặng dưới”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua khẳng định: “Nơi nào làm không tốt thì phải “truy” trách nhiệm của thường vụ và người lãnh đạo”.

M. Nam