Kiểm toán 6 tập đoàn, 4 ngân hàng lớn

Tin mới

05/11/2012 23:32

Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội yêu cầu tập trung đánh giá hiệu quả việc điều hành chính sách tiền tệ, tình hình mua bán vàng, ngoại tệ

Kiểm toán Nhà nước vừa gửi Ủy ban Tài chính Ngân sách (TCNS) của Quốc hội (QH) kế hoạch kiểm toán năm 2013. Theo đó, 6 tập đoàn nằm trong danh sách kiểm toán gồm: Điện lực (EVN), Dầu khí Quốc gia (PVN), Công nghiệp Than và Khoáng sản, Dệt may, Công nghiệp Cao su và Bưu chính Viễn thông (tăng 4 tập đoàn so với năm 2012).
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Sông Đà cũng nằm trong danh sách 16 doanh nghiệp Nhà nước dự kiến kiểm toán trong năm 2013. Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ kiểm toán 4 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Ngân hàng NN-PTNT và Ngân hàng Phát triển. 

Kiểm toán Nhà nước đặt yêu cầu qua kiểm toán sẽ đánh giá được thực trạng đầu tư công, tình hình tài chính, quản trị và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là hiệu quả đầu tư ra ngoài nhiệm vụ chính của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, các ngân hàng thương mại Nhà nước và các tổ chức tài chính.

Trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước, ngoài  báo cáo quyết toán năm 2012 tại Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán tại 34 tỉnh, TP và 16 bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trong đó có Ngân hàng Nhà nước.

Cơ bản đồng tình với kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban TCNS của QH đề nghị tập trung kiểm toán hằng năm các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn, sử dụng nhiều vốn và tài sản Nhà nước, sản xuất, kinh doanh các mặt hàng độc quyền ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống..., qua đó giúp QH, Chính phủ có những quyết sách hợp lý trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. “Cần tập trung kiểm toán Tập đoàn Xăng dầu để rút ra chính sách, kiến nghị hợp lý đối với mặt hàng xăng dầu trong thời gian tới” - Ủy ban TCNS nhấn mạnh.

Ủy ban TCNS cũng kiến nghị cần tập trung đánh giá hiệu quả việc điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, đặc biệt là tình hình mua bán vàng, ngoại tệ và quản lý, sử dụng ngoại hối, tình hình Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng cũng như việc thực hiện các quy định về sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại và các công ty tài chính.

Đến hết tháng 9-2012, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện 50 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính 2.930 tỉ đồng. Đáng chú ý, kết quả kiểm toán ở doanh nghiệp và các tổ chức tài chính ngân hàng đã chỉ ra một số tổng công ty quản lý nợ phải thu chưa chặt chẽ, chưa trích lập đủ dự phòng các khoản phải thu khó đòi hoặc trích lập không đúng quy định. Ngoài ra, tỉ lệ hàng tồn kho trên tổng tài sản cao, hiệu quả đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết không cao, đặc biệt là đối với các khoản đầu tư chứng khoán.

Làm sai, Nhà nước phải bồi thường 16 tỉ đồng

Bộ Tư pháp vừa trình QH báo cáo công tác bồi thường của Nhà nước. Theo số liệu tổng hợp từ khi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực
(từ ngày 1-1-2010), đến tháng 9-2012, các cơ quan có trách nhiệm bồi thường đã thụ lý 165 vụ việc yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong đó đã giải quyết được 122/165 vụ việc, còn lại 43 vụ việc đang tiếp tục giải quyết với tổng số tiền bồi thường gần 16 tỉ đồng. Các vụ việc yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính chủ yếu liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai, thuế, hải quan, xử lý vi phạm hành chính...

THẾ DŨNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI