Số lượng cồng chiêng bị mất gồm 4 bộ với 35 chiếc (thị xã Kon Tum 2 bộ với 18 chiếc và huyện Sa Thầy 2 bộ với 17 chiếc) đều thuộc loại cồng chiêng cổ và được lưu giữ lâu đời tại các làng.
Trước đó, trong tháng 2 và tháng 3/2005, tại các làng DTTS của huyện Sa Thầy và thị xã Kon Tum đã liên tiếp xảy ra 14 vụ mất cắp cồng chiêng với 102 chiếc cồng chiêng cổ bị đánh cắp gồm: huyện Sa Thầy 12 vụ, 87 chiếc cồng chiêng (12 bộ) bị mất và thị xã Kon Tum 2 vụ, mất 17 chiếc cồng chiêng (2 bộ). Mặc dù cơ quan công an đã khẩn trương điều tra, nhưng vẫn chưa phát hiện được thủ phạm của các vụ trộm cồng chiêng.
Theo TTXVN