Theo TTXVN, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm nêu rõ: Qua lịch sử 180 năm thành lập, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã kết tinh và gìn giữ được một kho tàng bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú, góp phần xây dựng, phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Giai đoạn 2005 - 2010, tỉnh Tuyên Quang có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm trên 13%; thu nhập bình quân đầu người đạt 702 USD, tăng 2,3 lần so với năm 2005.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tỉnh Tuyên Quang cần bám sát tình hình thực tiễn để đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu. Đặc biệt, Tuyên Quang cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…

P.Hồ