Tại buổi lễ, đông đảo các đại biểu Trung ương, địa phương cùng người dân đã ôn lại thân thế và sự nghiệp cụ Nguyễn Đình Chiểu - một nhà thơ, nhà văn, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú của dân tộc. Nói đến cụ Nguyễn Đình Chiểu là nói đến một nhân cách lớn, bền bỉ, vững vàng, là điểm tựa của nông dân trong cảnh bị ngoại xâm, xã hội nhiễu nhương. Sau nhiều năm lưu lạc, cụ Nguyễn Đình Chiểu gắn bó hơn 25 năm cuối đời mình với mảnh đất Ba Tri.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, nhấn mạnh: “Cụ Đồ Chiểu là người hun đúc nên tinh thần yêu nước, ý chí thép của nhân dân quê hương Đồng khởi. Ông là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo”.

H.Thịnh